Hjemmetjenesten takker for midler til løftestol

Hjemmetjenesten sør har gått til innkjøp av løftestol med midler fra Tustna Helselag og mottatte minnegaver.

Løftestolen er et mobilt hjelpemiddel som brukes for å hjelpe en person opp etter et fall. Stolen monteres enkelt på et par minutter og er lett å ta med seg. Løftestolen kan betjenes av en person og krever minimalt med fysisk innsats og hjelperen skånes for slitasje/skader på armer, ledd og rygg. Løftebevegelsen oppleves jevn og skånsom for den som løftes.

 

 

Vi sender en stor takk til Tustna Helselag, som har bidratt til å realisere hjemmetjenestens ønske om en løftestol. 

Vi er også svært takknemlige for at brukere og etterlatte velger å gi minnegaver til omsorgstjenesten, som gjør det mulig for oss med slike innkjøp som bidrar til å øke kvaliteten i våre tjenester. 

Du kan lese mer om bruk av minnegaver her: Minnegaver