Mobbeombud

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Hva gjør et mobbeombud:

Her kan du lese om mobbeombud for barn i barnehage.

Her kan du lese om mobbeombud for elever i skolen

Her kan du lese om mobbeombud for lærling og lærlingekandidat.

Her kan du kontakte mobbeombudene for barn og unge i Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon til mobbeombudene