NAV

NAV Aure driftes av staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Tjenestetilbudet fra NAV Aure omfatter

Råd og veiledning på

  • sosiale tjenester
  • arbeidsmarkedstjenester
  • trygdeytelser og pensjoner

 

Disse tjenestene omfatter

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering og  arbeidsformidling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte
  • Råd og veiledning ved økonomisk sosialhjelp
  • Veiledning, rådgivning og hjelp i gjeldssaker
  • Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjemaer

I tillegg kommer Husbankens tilskuddsformer som Boligtilskudd og Bostøtte.