Kultur og næring

Enheten Kultur og næring har ansvaret for følgende oppgaver:

 • næringsutvikling
 • gründertjenesten hoppid.no
 • tilskuddsordninger til næringslivet
 • Strategisk næringsplan
 • kulturskole
 • Aure Arena
 • kino
 • Ung Kultur Møtes (UKM)
 • kulturminner
 • bibliotek
 • idrett og friluftsliv
 • tilskudd til frivillige lag og organisasjoner
 • andre kulturrelaterte oppgaver