Kommunedirektør

Komnunedirektøren er øverste leder for administrasjonen i Aure kommune. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har kommunedirektøren følgende ansvarsområde

  • Overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon 
  • Samarbeid med ordfører og politisk ledelse 
  • Iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater 
  • Utvikling av Aure som lokalsamfunn 
  • Overordnet informasjonsansvar 
  • Beredskap 
  • Brukerundersøkelser