Kompetansenettverket for lokalmat i Møre og Romsdal inviterer til fagdager 14. og 15. februar i Kristiansund. 

 

Tilbud om gruppetrening for voksne mellom 18 og 67 år:

Treningen passer for alle, og vil ha fokus på bevegelsesglede og mestring.

Treningen vil foregå i Aure Arena hver onsdag klokka 14.45 – 15.45, og bestå av styrke- og kondisjonstrening.

 

Organisasjonen Pårørendealliansen vil også i år gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. Den tar 6-8 minutter å svare på. Undersøkelsen stenges 1.mars 2018.

Nå er det tid for å melde seg på årets UKM!

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Aure kommune.

Tømmekalender for Aure finner du her på våre nettsider, på baksiden av magasinet iRetur eller på NIR sine nettsider eller tømmeapp. 

Matfett i avløpsnettet gir driftsproblemer og risiko for tette rør. Det er derfor best å unngå at matrester og frityrfett havner i vasken eller wc. Fjern derfor fettet med sleiv eller papir før vask av kjøkkenutstyr og kast det i restavfallet. Store mengder flytende fett kan leveres til mottak. Se ekstern lenke for mer informasjon.

På statsbudsjettet for 2018 er det tildelt 30 studieplasser i ingeniørfag som er øremerket Kristiansund. Dette gir muligheter for å ta utdanning i ingeniørfag på Høgskolesenteret i Kristiansund allerede fra august 2018. 

Ingeniørstudier krever fordypning i realfag. Derfor arrangeres det forkurs i de nødvendige realfagene våren 2018.

 

På hjemmesiden til kirkene finner du oversikt over gudstjenester i Aure i jula.

Aure kommune innførte eiendomsskatt på verk og bruk per 1. januar 1993.

I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) skal alminnelig taksering som hovedregel foretas hvert 10. år. Omtakseringen må da omfatte alle eiendommer i kommunen som er pålagt eiendomsskatt. Siste omtaksering i kommunen var med virkning fra og med år 2008.

Kommunestyret i Aure har den 16.02.2017 vedtatt ny alminnelig omtaksering av verk og bruk med virkning fra og med år 2018.