Regionalt miljøprogram

Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Her kan du søke om Regionalt miljøtilskudd

Søknaden åpnes fra 1.august. 
Søknadsfrist for tiltaket er 15.oktober

Hvem kan søke

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. 

Mer informasjon

Informasjon om fylkesvise retningslinjer kan du finne hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin hjemmeside
Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Kontaktinformasjon

Marit Alsvik
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef
E-post
Telefon 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 913 07 620

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure