Hjemmehjelp

Hjelp til dagliglivets gjøremål til de som ikke kan dra omsorg for seg selv. For eksempel støvsuging, gulvvask, klesvask, sengeskift og lignende.

Aure kommune har faste hjemmehjelpere, for tiden 4 ansatte på Aure og 2 ansatte på Tustna. I all hovedsak vil man få utført rengjøring på en fast dag, dersom dette er ønskelig.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp/bistand til rengjøring av boligen din.
Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

 

Hvordan søker du om hjemmehjelp?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

 

Priser

 

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 220 (1) 220 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1520 380 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1900 380 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 2280 380 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 3040 380 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.