Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

Både kommunalt ansatte og privatpraktiserende tar imot henvisning til fysioterapibehandling.

Kommunalt driftstilskudd på 130 % deles mellom Ronny Neergaard med 50 % og Margaret David Ås med 80 %. I tillegg har Piotr Owczarz 50 % driftstilskudd.

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et poliklinisk tilbud til den voksne delen av befolkningen fra 18 år.