Fredagstrim - for deg med nedsatt funksjonsevne

Et lavterskeltilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.

Sted: Aure omsorgsboliger, 1 etg. Tidsrom: kl 12-13

Fredag: Trim v/ fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenesten.

Trening til musikk. Bruk av trimutstyr, turer ute, trappetrening m.m.