Personvernombud

Kommunen har eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan kommunen behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor kommunen. Personvernombudet har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon til personvernombudet:

Navn: Margrete Mork Müller

E-post: margrete.muller@ikamr.no

Telefon: 412 65 037

Mer om personvern og personvernserklæring