Ansattoversikt


Steinhaugen barnehage

Ansatte i avdelingen Steinhaugen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 76 060
480 46 245
954 46 895
pedagogisk leder 480 46 245
Lærling 954 46 895
assistent 954 76 060
Assistent 954 46 895
assistent 480 46 245
Assistent 954 76 060
Assistent 480 46 245
Pedagogisk leder 480 46 245
Assistent 954 76 060 957 00 462

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

Styrer 71 52 26 53 934 00 879
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
Pedagogisk leder 954 76 060
Pedagogisk leder 954 46 895