Ansattoversikt


Steinhaugen barnehage

Ansatte i avdelingen Steinhaugen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 76 060
480 46 245
954 46 895
Assistent
pedagogisk leder 954 76 060
assistent
Assistent
Ergoterapeut 954 46 895
Pedagogisk leder 954 46 895
Konstituert pedagogisk leder 954 46 895
Assistent
Konstituert styrer 71 52 26 53 980 63 114
Pedagogisk leder 480 46 245
Assistent

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

Pedagogisk leder 480 46 245