Ansattoversikt


Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 57
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Vaktrom sør 71 64 76 40
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
71 64 76 58
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 71 64 76 58