Ansattoversikt


Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sanglærer 482 40 577
Danselærer 951 66 529
Musikklærer 920 87 950
Musikklærer 994 60 522
Musikklærer 957 94 586
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Musikklærer 950 84 027
Assistent 954 76 060 957 00 462

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

Danser, Operaen 404 84 996