Tillatt fart på sjøen i Aure for fritidsfartøy

Fartsgrensene for fritidsfartøy på sjøen i Aure er uendret

Høring på ruteendringsprosessen 2023 - har du innspill?

Den årlige ruteendringsprosessen for ferge-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringer vil gjelde fra 1. mai 2023.

Søknad om dispensasjon fra sjøområdeplan for Aure kommune - Fiskholman

Det er fremmet søknad fra MOWI ASA region Midt om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål. 

Ormsetsamlinga er nå digitalisert

Bildematerialet etter fotograf Hans Ormset er en unik skatt i Aure kommune. Eier av dette arkivet er fotografens barnebarn, Einar Ormset. Nå har Einar digitalisert fotosamlinga, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra andre som kan ha kommentarer knytta opp mot de enkelte bilde som er lagt inn i arkivet.

Tannlegene flytter inn i nye lokaler

Onsdag 16. mars flytter tannlegene i Aure inn i sine nye lokaler i første etasje i gamle Coop-bygget.  Inngangen finner du på baksiden av rådhuset. Du kan bruke slusa mellom rådhuset og Coopbygget for å komme til tannlegen. Velkommen!

Har du problemer med å åpne brev i Digipost eller e-Boks?

KS Fiks, som er plattformen for digital utsending av brev fra det offentlige, har fått meldinger om at noen mottakere ikke får åpnet posten sin. Det gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eller iPad og som bruker Digipost-appen. Men samme problem kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett.

Kildesortering av tekstiler, klær og sko i Aure kommune

NRK framstiller at det ikke er egne avfallsordninger for tekstiler i Norge. Dette stemmer ikke. Mange kommuner, deriblant Aure (gjennom ReMidt iks) legger til rette for kildesortering og separat behandling av tekstiler, klær og sko som vi forbrukere ønsker å kvitte oss med.

Endring av skolestruktur i Aure kommune

Kommunestyret vedtok i sak 52/21 at Nordlandet skole legges ned fra skoleåret 2022/23 og at elevene overføres til Aure barne- og ungdomsskole.

Lyst å lære om sammenhengen mellom kosthold og helse?

Frisklivssentralen tilbyr nå kurs til deg som ønsker en innføring om kosthold, ernæring og livsstil som fremmer god helse. Kurset Bra Mat er utarbeidet av Helsedirektoratet og har fokus på kostråd og levevaner som tilfører energi.

Innføring av bokmål som målform ved Aure barne- og ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 40/21 å endre målform ved Aure barne- og ungdomsskole fra nynorsk til bokmål fra skoleåret 2022/23. Formannskapet vedtok i sak 47/21 at dette skulle gjelde for alle trinn ved skolen. Fristen til å fremme krav om egne målformsgrupper, slik opplæringslova § 2-5 gir rett til etter visse kriterier, ble satt til 1.mars hvert år.