Endring av skolestruktur i Aure kommune

Kommunestyret vedtok i sak 52/21 at Nordlandet skole legges ned fra skoleåret 2022/23 og at elevene overføres til Aure barne- og ungdomsskole.

Lyst å lære om sammenhengen mellom kosthold og helse?

Frisklivssentralen tilbyr nå kurs til deg som ønsker en innføring om kosthold, ernæring og livsstil som fremmer god helse. Kurset Bra Mat er utarbeidet av Helsedirektoratet og har fokus på kostråd og levevaner som tilfører energi.

Innføring av bokmål som målform ved Aure barne- og ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 40/21 å endre målform ved Aure barne- og ungdomsskole fra nynorsk til bokmål fra skoleåret 2022/23. Formannskapet vedtok i sak 47/21 at dette skulle gjelde for alle trinn ved skolen. Fristen til å fremme krav om egne målformsgrupper, slik opplæringslova § 2-5 gir rett til etter visse kriterier, ble satt til 1.mars hvert år.  

Aure kommune har ansatt to nye fastleger

Aure kommune har ansatt to nye fastleger som starter i sine jobber nå i januar.  

Mentorordninga i landbruket 2022

Søknadsfristen for Mentorordninga er 1. desember. 

Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.

Regelverk for deg som skal drive med småfe på hobbybasis

Vil du begynne med småfe, er det mange regler du må forholde deg til.