Fra 1. mai er Aure med i Stikk UT! med 10 turmål

I løpet av tida fram mot 1. mai vil alle innbyggere få Stikk Ut!-brosjyren med kartoversikt i postkassen sin.

Søk tilskudd til utsiktsrydding

Det er klart for å søke om tilskudd til utsiktsrydding i Møre og Romsdal.Tilskuddet skal gi allmennheten bedre utsikt til landbruket sitt kulturlandskap. Søknadsfrist er 15. mai 2018.

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.  

Forslag til reguleringsplan masseuttak Gangåslia

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte 21.03.2018, sak 22/18, å legge forslag til reguleringsplan for masseuttak Gangåslia gnr.55 bnr.6, ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og sektormyndigheter for uttale.

Prosessindustrien opp og fram - i en region rik på energi og marine ressurser

Velkommen til næringslivssamling torsdag 12. april 2018 kl. 14.30 – 18.00 i Nordlandet grendahus på Tjeldbergodden. Møteleder: Tore Strømøy Dette er et åpent møte uten påmelding.  

Aure feiervesen har kjøpt inn kamera for videokontroll av skorsteiner

Med videokontroll tilbyr feieren hus - og hytteeiere i Aure statussjekk på skorstein.

Jordmortjenesten i Aure

Jordmortjenesten i Aure har sammen med barneverntjenesten og helsestasjonen også flyttet ut av Bankloftet i Aure sentrum.

Helsestasjonen og barneverntjenesten holder stengt

På grunn av flytting til nye lokaler i 2. etasje i Coop-bygget i Aure sentrum må helsestasjonen og barneverntjenesten holde stengt i Bankbygget onsdag 21. og torsdag 22. mars.

Kunstnerstipend til Ane Vik Eines

Ane Vik Eines har i dag blitt tildelt et stipend på 200 000 kr fra Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nye åpningstider NAV

NAV Aure vil fra mandag 12. mars 2018 endre åpningstiden for publikum uten forhåndsavtaler.