Jordmortjenesten i Aure

Jordmortjenesten i Aure har sammen med barneverntjenesten og helsestasjonen også flyttet ut av Bankloftet i Aure sentrum.

Helsestasjonen og barneverntjenesten holder stengt

På grunn av flytting til nye lokaler i 2. etasje i Coop-bygget i Aure sentrum må helsestasjonen og barneverntjenesten holde stengt i Bankbygget onsdag 21. og torsdag 22. mars.

Kunstnerstipend til Ane Vik Eines

Ane Vik Eines har i dag blitt tildelt et stipend på 200 000 kr fra Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nye åpningstider NAV

NAV Aure vil fra mandag 12. mars 2018 endre åpningstiden for publikum uten forhåndsavtaler.   

Ikke mat hjortedyra

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.  

Oppstart av treningsgruppe

  Tilbud om gruppetrening for voksne mellom 18 og 67 år: Treningen passer for alle, og vil ha fokus på bevegelsesglede og mestring. Treningen vil foregå i Aure Arena hver onsdag klokka 14.45 – 15.45, og bestå av styrke- og kondisjonstrening.  

Vil dere gifte dere borgerlig i Aure?

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Aure kommune.

Vis fettvett - ikke tøm matfett i vasken

Matfett i avløpsnettet gir driftsproblemer og risiko for tette rør. Det er derfor best å unngå at matrester og frityrfett havner i vasken eller wc. Fjern derfor fettet med sleiv eller papir før vask av kjøkkenutstyr og kast det i restavfallet. Store mengder flytende fett kan leveres til mottak. Se ekstern lenke for mer informasjon.

Omtaksering av verk og bruk i Aure

Aure kommune innførte eiendomsskatt på verk og bruk per 1. januar 1993. I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) skal alminnelig taksering som hovedregel foretas hvert 10. år. Omtakseringen må da omfatte alle eiendommer i kommunen som er pålagt eiendomsskatt. Siste omtaksering i kommunen var med virkning fra og med år 2008. Kommunestyret i Aure har den 16.02.2017 vedtatt ny alminnelig omtaksering av verk og bruk med virkning fra og med år 2018.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

  Rådmannen har nå overlevert sitt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 til våre folkevalgte politikere. Det er nå politikerne som tar over ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 20. desember.