Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september.

Husk å bruke stemmeretten din.

 

 

 

 

 

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

 

 

Aure kommunes målsetting gjennom Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 er at vi skal ha tre utøvere innen kultur / idrett på nasjonalt toppnivå.

 

Skoleåret består av 190 dager. I tillegg til skoleferier sommer, høst, vinter og i forbindelse med høytider har elevene fri ved planleggingsdager i skolen.

Oversikt over skoleåret finner du i skoleruta.