Ane Vik Eines har i dag blitt tildelt et stipend på 200 000 kr fra Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.

NAV Aure vil fra mandag 12. mars 2018 endre åpningstiden for publikum uten forhåndsavtaler. 

 

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet.

Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

 

Aure kulturskole inviterer til kurs i naturfotografering.

 

Tilbud om gruppetrening for voksne mellom 18 og 67 år:

Treningen passer for alle, og vil ha fokus på bevegelsesglede og mestring.

Treningen vil foregå i Aure Arena hver onsdag klokka 14.45 – 15.45, og bestå av styrke- og kondisjonstrening.

 

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Aure kommune.

Matfett i avløpsnettet gir driftsproblemer og risiko for tette rør. Det er derfor best å unngå at matrester og frityrfett havner i vasken eller wc. Fjern derfor fettet med sleiv eller papir før vask av kjøkkenutstyr og kast det i restavfallet. Store mengder flytende fett kan leveres til mottak. Se ekstern lenke for mer informasjon.

Aure kommune innførte eiendomsskatt på verk og bruk per 1. januar 1993.

I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) skal alminnelig taksering som hovedregel foretas hvert 10. år. Omtakseringen må da omfatte alle eiendommer i kommunen som er pålagt eiendomsskatt. Siste omtaksering i kommunen var med virkning fra og med år 2008.

Kommunestyret i Aure har den 16.02.2017 vedtatt ny alminnelig omtaksering av verk og bruk med virkning fra og med år 2018.

 

Rådmannen har nå overlevert sitt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 til våre folkevalgte politikere. Det er nå politikerne som tar over ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 20. desember.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september.

Husk å bruke stemmeretten din.