Plan og drift

Enheten plan og drift omfatter fagene kommunalteknikk, eiendom, byggesak, plan, kart og oppmåling og miljø, og har ansvar for følgende tjenesteområder:

 • Areal- og reguleringsplaner
 • Byggesaker
 • Oppmåling- og eiendomsarkiv
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Miljø- og naturforvaltning
 • Viltforvaltning
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann- og feiing
 • Samferdsel
 • Kommunale kaianlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale bygg
 • ENØK og inneklima
 • Salg, kjøp, innleie og utleie av kommunale bygg og eiendommer
 • Gjennomføre kommunale investerings- og rehabiliteringsprosjekt
 • Prosjekt og utviklingsarbeid innenfor kommunal eiendomsforvaltning