Ansattoversikt


Skole og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 71 64 76 36
Lærer / frisklivskoordinator 71 64 76 36

Frisklivskooridinator torsdager 10.00-15.00

Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157
Lærer 71 64 76 36
Logoped/ spesialpedagog 71 64 76 38
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37