Ansattoversikt


Skole og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37
Lærer voksenopplæringen
Lærer
Logoped/spesialpedagog
Lærer voksenopplæringen
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37