Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer, Musikklærer i kulturskolen 912 49 037
Lærer 912 49 037
Flyktningekonsulent 911 01 199
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Rektor/ Inspektør voksenopplæring 912 49 037