Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Dette er en landmålingsteknisk tjeneste som kan bestilles hos oss.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. Grensene blir ikke endret.

Nymerking

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen(e).

Klarlegging ved oppmålingsforretning

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Dette gjelder eldre eiendommer som er etablert ved skylddelingsforretning, utskiftning eller tilsvarende

Hvordan søke

For begge tilfellene brukes skjema for Deling av eiendom/ rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 223 kB). Legg ved kart som viser hvilke grenser/grensepunkt som ønskes påvist samt eventuelt annen nødvendig dokumentasjon. Legg gjerne med et følgebrev med utfyllende opplysninger.

Søknaden skal være signert av den eller de som er eier eller fester av eiendommen.

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Hva koster det?

Kartlegging av eksisterende grense - ikke koordinatbestemt
Antall punkter Beregningsenhet Pris
Inntil 2 punkter Inntil 2 punkter 8960
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt Per tilleggspunkt 2560
For klarlegging av rettigheter betales gebyr etter anvendt tid
Kartlegging av eksisterende grense - koordinatbestemt
Antall punkter Pris
Inntil 2 punkter 6400
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt 1280