Låneregler

Låneregler for Aure folkebibliotek

Lånerett   

Alle som bor i landet har rett til gratis å låne og benytte seg av andre tilbud på biblioteket.
Det er ingen begrensninger på antall lån.

Lånetid

Bøker, lydbøker og tidsskrift:  4 uker
DVD:                                       1 uke
Lånet kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Det er ikke tillatt å låne materialet videre til andre.

Reservering        

Bøker som er utlånt kan reserveres.
Bøker vi ikke har kan lånes inn fra andre bibliotek. For fjernlån gjelder eierbibliotekets regler.

Purring/Erstatning

Låneren plikter å overholde lånetiden.  Tapt eller skadet materiale må erstattes. Er lånetiden overskredet sender biblioteket tre purringer og deretter erstatningskrav etter vedtatte satser.