Fremmedspråklige

Biblioteket har mange nyttige tilbud for innvandrere og fremmedspråklige.

Det er gratis å bruke biblioteket i Norge. Her kan du få lånekort og låne bøker, lydbøker, filmer og språkkurs.

 

Låne bøker på ditt eget språk

Aure bibliotek har ikke selv bøker på andre språk enn norsk, men vi kan  bestille bøker fra andre norske bibliotek. Det flerspråklige bibliotek har størst tilbud, og vanligvis bestiller vi bøker fra dem.

Det flerspråklige bibliotek

 

På nettsiden verdensbiblioteket.no kan du lese og lytte til litteratur på ditt eget språk.

Verdensbiblioteket

 

Låne språkkurs og lærebøker i norsk

Biblioteket har språkkurs, de består som regel av lærebok + cd, noen har også arbeidsbok med oppgaver.
Vi har også ordbøker og bøker om norsk grammatikk.

Finne lettleste bøker på norsk

Biblioteket har en egen hylle med lettleste bøker for voksne. Disse bøkene passer godt for de som holder på å lære seg norsk.
Bøkene har et enkelt språk, uten for mange vanskelige ord og med korte setninger og avsnitt.

Låne datamaskin/internett

Biblioteket tilbyr gratis bruk av datamaskin og tilgang til trådløst nettverk

Tilbud til barn og ungdom

På bibliotekets barneavdeling finner du mange slags bøker for barn og unge, billedbøker, eventyrbøker, fortellinger og faktabøker.
Vi har lydbøker (bøker lest inn på cd som du kan høre på). Mange liker å bruke lydbok og bok samtidig for å trene på norsk.