Brukere med spesielle behov

Biblioteket har tilbud også til deg som har spesielle utfordringer, for eksempel lesevansker eller synshemming.

Bok til alle

Aure bibliotek er et ”Bok til alle”-bibliotek". Som et slikt bibliotek har vi:

 • Samling av tilrettelagt litteratur. Dette er bøker som kan ha enkel tekst, enkelt innhold, storskrift, punktskrift, følebilde, symbolspråk og tegnspråk. Disse bøkene står samla i egen hylle.
 • Leseombudsordning. Leseombud er et tilbud til de som har problemer med å lese selv. Ordningen er basert på frivillighet. Biblioteket bistår med litteratur og veiledning, institusjonen det leses ved legger til rette for lesestundene.

Personer med lesevansker

 • Biblioteket har lettleste bøker både for barn og voksne.
 • Bøkene er spesielt godt egnet for de som sliter med å lese, de som skal lære seg å lese eller de som holder på å lære seg norsk. Bøkene er kortere, språket enklere og det er kortere avsnitt og kapitler enn i vanlige bøker.
 • Lettlestbøker for barn og unge er populære blant de fleste, ikke minst de som holder på å lære seg å lese. Her er det stor variasjon i vanskelighetsgrad og innhold og masse bøker å velge i.
 • Lettleste bøker for voksne kommer i to kategorier. Noen har et enkelt språk, mens innholdet ikke er spesielt tilpasset på noen måte. Andre bøker har både enkelt språk og enkelt innhold. Disse bøkene er særlig egnet for psykisk utviklingshemmede.

Syns- og hørselshemmede

 • Biblioteket har lydbøker på CD, både for barn og voksne.
 • Det finnes en liten samling med storskriftbøker for voksne, dessverre kommer det ikke ut nye titler i dette formatet. 
 • For synshemmede barn finnes det taktile bøker (følebøker) og bøker med blindeskrift.
 • For barn som bruker tegnspråk finnes det bøker med tegnspråk (bilder av tegn) i tillegg til tekst og bilder.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr lydbøker til mennesker som av helsemessige årsaker (synshemmelse, lesevansker, kognitive vansker etc.) har vansker med å lese vanlige bøker, i tillegg til at de produserer punktskriftbøker til blinde. Behovet må dokumenteres av fagperson som lærer, lege, sykepleier, synspedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt. Man kan ta kontakt med NLB direkte og få en avtale om å få låne hos dem. Folkebiblioteket kan formidle kontakt ved behov.

E-bøker og E-lydbøker

 • I appen Bookbites finner du både e-bøker og e-lydbøker.
 • Bookbites har flere tilleggsfunksjoner som kan hjelpe barn og voksne med lesevansker og gi ekstra motivasjon til lesing. For eksempel kan du bruke linjefokus for å se kun en linje av gangen, du kan få deler av teksten lest opp for deg, og med lydbøker kan du endre lesehastigheten.

Les mer om Bookbites her