Barn og unge, barnehager, skoler


 Biblioteket har egen barneavdeling der alle bøker for barn er samlet.

Sommerles

Dette er en lesekampanje for barn på 1.-7. trinn som går hver sommer. Her er det mer informasjon om Sommerles.

 

Tilbud til skoler

Klassebesøk
Lærere kan ta kontakt for å avtale tid for klassebesøk. Hvis vi gjør avtale på forhånd kan dere komme før åpningstiden om morgenen hvis det er ønskelig, og vi kan tilby informasjon og omvisning i biblioteket.

Låne bokkasse
Ta kontakt hvis du vil bestille en bokkasse til å ha i klasserommet. 
Gi beskjed om antall elever/antall bøker dere ønsker å låne og klassetrinn. Gjerne også vanskelighetsgrad, eventuelt bestemte titler/forfattere/emner dere er interesserte i. 

Klassesett
Hvis hele klassen skal lese samme bok, kan du bestille klassesett.
Aure bibliotek eier ikke klassesett selv, men kan bestille fra andre bibliotek.