Om biblioteket

Biblioteket

  

Biblioteket er et gratis, offentlig tilbud som er tilgjengelig for alle.

Norske folkebiblioteks virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek.
 

Beliggenhet.

Biblioteket har lokaler i samme bygg som Aure barne- og ungdomskole.

Adressen er Aurdalsvegen 13.