Vedlikehold kommunal vei

Det er totalt ca 101 kommunale veier i Aure med en samlet lengde på rundt 125km.

 Det meste av det fysiske vedlikeholdet er basert på avtaler med private som har ansvar for brøyting og strøing om vinteren og skraping om sommeren.

Oversikt kommunale veier  (PDF, 312 kB)

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp
E-post
Mobil 468 17 289
Vakttelefon
Vei, vann og avløp
E-post
Mobil 951 84 977

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure