Privat vannforsyning

Hvis du ikke har tilgang til kommunal vannforsyning må du bygge eget vannforsynings-/avløpsanlegg.

Søk om tilskudd

Du kan søke kommunen om tilskudd til etablering av privat vannforsyning.

Søk om tilskudd til private vassverk (PDF, 96 kB)

Slik går du fram

For å søke må visse krav være oppfylt.

Hvis du skal legge inn vann i bygning må du først finne ut om det er mulig med tilknytning til kommunalt avløpsnett eller ikke. Hvis ikke finner du informasjon om utslipp og private avløpsanlegg  her.

På Nord-Tustna og Stabblandet er det privat vannverk. Eventuelle spørsmål om abonnement og gebyr kan rettes til Nord-Tustna og Leira vassverk.