Privat vannforsyning

Hvis det ikke er kommunalt nett i nærheten må utbygger etablere eget vannforsynings-/avløpsanlegg.

Det er mulig å søke kommunen om tilskudd til etablering av privat vannforsyning.

 

 

For å søke må visse krav være oppfylt. Hvis du skal legge inn vann i bygning må du først finne ut om det er mulig med tilknytning til kommunalt avløpsnett eller ikke. Hvis ikke finner du informasjon om utslipp og private avløpsanlegg  her.

På Nord-Tustna og Stabblandet er det privat vannverk. Eventuelle spørsmål om abonnement og gebyr kan rettes til Nord-Tustna og Leira vassverk.

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Leder kommunalteknikk vei, vann og avløp
E-post
Telefon 468 17 289

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.