Slam- og septiktømming

Det er innført tvungen ordning for tømming av private separate slamavskillere og tette tanker.

 

Når er det tømming?

Sjekk når septiktanken din blir tømt

  • Standard tømmeintervall for boliger er annethvert år.
  • Det blir i god tid sendt ut varsel til eierne av de tankene som skal tømmes
  • Ved behov for nødtømming (tømming utenfor ordinær runde) må du kontakte Aure kommune. Ved nødtømming blir medgåtte kostnader å betale. Det er forbud mot å tømme selv.
  • Foreløpig er det ikke i praksis innført tvungen ordning for fritidseiendommer, men det er mulig å delta i den ordinære tømminga, enten fast eller ved å bestille enkelttømming ved behov.

 

 

Hva koster det?

Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker
Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker Pris
Større (>17 m3) slamavskillere, tømming minimum hvert 4. år. Per kubikkmeter tankvolum pr tømming 450
Separat privat anlegg, tømming hvert 2. / hvert 4. år
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1300
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 4. år 775
7-17 m3, per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1865
+ tillegg per m3 over 7m3, for 1 tømming hvert 2. år 450
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 2. år 815
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 4. år 470
0-6 m3, per tett tank for 1 tømming hvert 2. år 1950
Tillegg for bruk av ekstrautstyr (gjelder for utslipp tillatt etter 1995) 100 % av aktuell takst
Tillegg for fast årlig tømming 100% av aktuell takst

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure