Slam- og septiktømming

Det er innført tvungen ordning for tømming av private separate slamavskillere og tette tanker.

 

Når er det tømming?

  • Standard tømmeintervall for boliger er annethvert år.
  • Det blir i god tid sendt ut varsel til eierne av de tankene som skal tømmes
  • Ved behov for nødtømming (tømming utenfor ordinær runde) må du kontakte Aure kommune. Ved nødtømming blir medgåtte kostnader å betale. Det er forbud mot å tømme selv.
  • Foreløpig er det ikke i praksis innført tvungen ordning for fritidseiendommer, men det er mulig å delta i den ordinære tømminga, enten fast eller ved å bestille enkelttømming ved behov.

Her finner du oversikt når tanken din blir tømt

 

Hva koster det?

Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker
Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker Pris
Større (>17 m3) slamavskillere, tømming minimum hvert 4. år. Per kubikkmeter tankvolum pr tømming 450
Separat privat anlegg, tømming hvert 2. / hvert 4. år
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1300
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 4. år 775
7-17 m3, per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1865
+ tillegg per m3 over 7m3, for 1 tømming hvert 2. år 450
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 2. år 815
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 4. år 470
0-6 m3, per tett tank for 1 tømming hvert 2. år 1950
Tillegg for bruk av ekstrautstyr (gjelder for utslipp tillatt etter 1995) 100 % av aktuell takst
Tillegg for fast årlig tømming 100% av aktuell takst

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure