Kildesortering og henting av avfall

I Aure kommune har vi henteordning for restavfall, papiravfall og plastemballasje, Øvrig avfall kan leveres på våre lørdagsåpne gjenvinningstasjoner. 

 

Hva må du gjøre før vi henter avfallet ditt?

  • På innsamlingsdagen skal dunkene / sekkene stå ved veien (ikke mer enn 5 m fra veikant) som inngår i kjøreruta, og være godt synlige fra innsamlingsbilen.
  • Hvis det er snø vinterstid må du måke fram dunkene dine
  • Sette fram dunkene før nnsamlinga starter kl. 06.30.
  • Skal du levere ekstra sekker må disse merkes med egne lapper som du kjøper på servicekontoret

 

Hva er restavfall?

Restavfall  kastes i dunken med grått lokk.

Restavfall er matavfall, tilsmusset plast, papir og sølvpapir, isopor, plastbelagt papir, drikkeglass, keramikk, krus, porselen, tekstiler (klær).


Restavfall er ikke reint papir og glass-, plast- og metallemballasje, miljøfarlig avfall, matter/ryer, fiskegarn/nett og tauverk.

 

Papir og papp

Papp og papir skal i dunk med blått lokk. 

Papiravfall er rene og tørre pappesker, brevark, blad, aviser og drikkekartong

Papiravfall er ikke Konvolutter, bøker, telefonkataloger og skittent/vått papir.

 

Plastemballasje

Plastemballasje hentes i egne blanke sekker som  renovasjonsbilen legger igjen ved søppelstativet ditt.

Plastemballasje er tomme plastposer/-sekker, flasker/kanner og plastfolier.


Plastembalalsje er ikke skitten plast(matrester, olje, kjemikalier) og plast som ikke er emballasje. info om henteordning plastemballasje

 

Glassemballasje og metallemballasje

kan du levere på returpunkter ved Coop Foldfjorden, Mjosundet marina, Coop Vihals, Åkvik, Kjørsvikbugen ved butikken, Smibekkbygget (Aure sentrum) og Coop Leira.

Glass- og metallemballasjer er tomme syltetøyglass, vin- og rusbrusflasker og hermetikkbokser.

 

 

Farlig avfall

Kan du levere til gjenvinnigsstasjonen på Kjelklia i Aure eller i Bjørndalen på Tustna.

Miljø- og spesialavfall fra private er sparelyspærer og lysstoffrør, bilbatterier, maling, lakk og løsemidler, kvikksølvtermometre, olje, lysarmaturer, isolerglassruter fra perioden 1965-1975.
Miljø- og spesialvfall er ikke tomme (ikke nødvendigvis rene, men tørre) malings-/lakkspann/-bokser.

 

 

Annet større avfall

som møbler, sykler, hageredskaper, hvite- og brunevarer, dører, vinduer kan du levere til våre  betjente mottak  på  Kjelklia og i Bjørndalen på Tustna.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Gjenvinningsstasjoner

Kjelklia:

Åpen for husholdningsavfall alle lørdager (utenom bevegelige helligdager)     

Klokka 10:00 – 14:00

Bjørndalen:

Stasjonen er åpen på følgende lørdager: 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 7/9, 5/10,2/11 og 7/12 Klokka 10:00 - 14:00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure