Kildesortering og henting av avfall

Innsamling av husholdningsavfall i Aure kommune er en kombinasjon av hente- og bringeordning for kildesortert avfall.

Veikanthenting av rest-, papiravfall og plastemballasje hos den enkelte abonnent

  • På innsamlingsdagen skal dunkene / sekkene stå ved vei (ikke mer enn 5 m fra veikant) som inngår i kjøreruta, og være godt synlige fra innsamlingsbilen.
  • Dunkene skal vinterstid være frammåket.
  • Innsamling starter kl. 06.30.
  • Umerkede sekker (restavfall) blir satt igjen.

 

Restavfall

Henteordning, dunk grått lokk. Typer produkt: matavfall, tilsmusset plast, papir og sølvpapir, isopor, plastbelagt papir, drikkeglass, keramikk, krus, porselen, tekstiler (klær).


Ikke: Reint papir og glass-, plast- og metallemballasje, miljøfarlig avfall, matter/ryer, fiskegarn/nett og tauverk.

Papir og papp

Henteordning, dunk blått lokk. Typer produkt: reine og tørre pappesker, brevark, blad, aviser og drikkekartong


Ikke: Konvolutter, bøker, telefonkataloger og skittent/vått papir.

Plastemballasje

Henteordning, blanke sekker. Typer produkt: Tomme plastposer/-sekker, flasker/kanner og plastfolier.
Ikke: Skitten plast(matrester, olje, kjemikalier) og plast som ikke er emballasje. info om henteordning plastemballasje

I tillegg er det mulig å levere til sentralt plasserte returpunkter ved Coop Foldfjorden, Smibekkbygget (Aure sentrum), Vihals handel og Coop Leira.
 

Glassemballasje og metallemballasje

Bringeordning til sentralt plasserte returpunkter ved Coop Foldfjorden, Mjosundet marina, Coop Vihals, Åkvik, Kjørsvikbugen ved butikken, Smibekkbygget (Aure sentrum) og Coop Leira.

Typer produkt: Tomme syltetøyglass, vin- og rusbrusflasker og hermetikkbokser.

Farlig avfall

Miljø- og spesialavfall fra private. Typer produkt: sparelyspærer og lysstoffrør, bilbatterier, maling, lakk og løsemidler, kvikksølvtermometre, olje, lysarmaturer, isolerglassruter fra perioden 1965-1975.
Ikke: Tomme (ikke nødvendigvis rene, men tørre) malings-/lakkspann/-bokser.

Bringeordning til betjent mottak: Br. Bakk AS, Kjelklia og Miljøstasjon Tustna.

 

Annet større avfall

som møbler, sykler, hageredskaper, hvite- og brunevarer, dører, vinduer.

Bringeordning til betjent mottak: Br. Bakk AS, Kjelklia og Miljøstasjon Tustna.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure