Returordning for fritidsbåter

 

 Fra 1. oktober 2017 gjelder ny returordning for fritidsbåter (unntatt aluminiumsbåter) som skal til gjenvinning.

 

Hvem er pliktige til å ta i mot båtene?

Kommunene har nå  plikt til å tilby gratis mottak av båter under 15 fot, uten motor.

Godkjente private anlegg plikter å ta også større båter opp til 49 fot. Her skal båtene under 1100kg være gratis.

Kjøl og ballast i metall inngår ikke i ordninga.

Hvor kan du levere båten i Aure?

I Aure er det kommunale mottaket for fritidsbåter under 15 fot hos Brødrene Bakk på Kjelklia.

Åpningstidene er de samme som for levering av annet avfall fra husholdninger. 

Det er også mulig å levere fritidsbåter under 50 fot direkte til Stena Recycling på Vestbase i Kristiansund.

Da det ikke er mulighet for vektregistrering på Bjørndalen avfallsmottak, blir det ikke anledning til å levere kasserte fritidsbåter her.

Returpant

Båteier får etter søknad utbetalt 1000 kroner etter at båten er levert til et godkjent mottak.

Hvordan får du refundert pengene?

Båteier må  selv sørge for å få refundert 1000 kroner fra Miljødirektoratet. Dette er ikke en pant, men et bidrag til båteiere for å få fart på innsamlingen og stimulere til innlevering av båter.

Avfallsmottaker skal undertegne på det skjemaet som båteier selv skal sende miljødirektoratet. Skjemaet er tilgjengelig ved mottaket eller du kan skrive det ut herfra før levering.

 

 

Båter over 15 fot

Kommunene har ikke ansvar eller plikt for båter over 15 fot.

Det er etablert en ordning hvor private behandlere får tilskudd for å ta i mot og håndtere alle båter som er under 15 meter (cirka 49 fot).

Disse anleggene kan ta i mot alle båter, dvs også de båtene som kommunene har plikt til å ta i mot. Båter over 15 fot har ofte motor, inventar, glass med videre, og miljøsanering innebærer langt større kostnader enn en enkel jolle/småbåt.

Det skal være gratis å levere alle båter under 1,1 tonn (ekskl kjøl og ballast i metall) til alle private godkjente anlegg.

Veier båten mer enn 1,1 tonn kan mottaker kreve betaling for overstigende vekt.

 

Noen definisjoner og forklaringer:

Båter: Alt fra kajakk, kano og båter opp til 15 meter.

Fritidsbåter: Dersom båten er registrert i næringsøyemed er den ikke omfattet av ordninga, for eksempel fiskefartøy.

Fot og meter: 15 fot = 4,57 meter, 15 meter = 49,21 fot.

Motor: Kommunenes mottaksplikt gjelder ikke for båter med innenbordsmotor. Har båten innenbordsmotor, må den leveres til godkjent anlegg (private behandlere).

Aluminiumsbåt: Forskriften gjelder ikke aluminiumsbåter, da det finnes et velfungerende marked for metallgjenvinning.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure