Renovasjonstjenester i Aure

Aure kommunene har satt bort ansvaret for renovasjons- og slamtjenester til det interkommunale selskapet ReMidt.

Alle henvendelser om husholdningsavfall og avløpsslam (inkludert septiktømming) skal gå direkte til ReMidt.

Det er fri levering av alle typer avfall på gjenvinningsstasjonene. Ordningen gjelder avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger (ikke næringsavfall).

Hos ReMidt finner du informasjon om:

  • Når avfallet blir hentet
  • Abonnement og priser
  • Betjent gjenvinnings-stasjon
  • Sortering av avfall
  • Slam- og septiktømming (avløpsvann)
  • Avfallsordning for hytter/fritidsboliger

 

ReMidt