Renovasjonsforskriften

Alle husstander må ha et abonnement hvor både papir og restavfall inngår.

  • Bedrifter som ønsker å benytte kommunal avfallsordning for sitt forbruksavfall, kan delta for en eller begge fraksjoner (papir- og restavfall).
  • Boligbygg med lengre avstand enn 500 m til offentlig veg deltar på spesielle vilkår.
  • En bolig (husstand) må ha minimum ett abonnement som gir mulighet til å levere maksimalt 1 dunk restavfall pr uke/2.hver uke og 1 dunk papir hver måned.
  • Alle eiere av fritidsboliger må betale renovasjonsgebyr

 

Renovasjonsforskrift for Aure kommune (PDF, 184 kB)