Praktisk om hushodlningsavfall

Her finner du praktisk informasjon om henting av husholdningsavfallet ditt:

Praktisk om husholdningsavfall

Meld fra om manglende henting

Gi oss beskjed dersom dunken din ikke har blitt tømt til rett tid.

Kontaktperson:

Kåre Grønbech

Telefon: 71 64 74 47

Epost

Framsetting av dunker

 

For at dunken(e) din skal bli tømt må den stå ved veg som inngår i kjøreruta senest kl. 06.30 på innsamlingsdagen.

  • Ved veg betyr inntil 5 meter fra nærmeste sentergrøft mot bolig.
  • Dunkene må i tillegg være framsatt på hentested. Det innebærer at de i tillegg til å stå ved veg, skal være godt synlig fra førerhytta på renovasjonsbilen og stå fritt utenfor gjerder, porter eller andre stengsler.
  • De skal videre stå på vegnivå slik at løfting er unødvendig.
  • Eventuelle sikringsordninger (tau, stropper, kroker) skal ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

 

Bruk av dunkbuer og stativ

Mange av abonnentene har ordnet seg bu eller stativ for dunker nærme vegen for å få felles oppstillingsplass og hentetsted. Så framt det ikke medfører merarbeid (i forhold til om de stod fritt) for renovatøren, kan vi ta dunkene ut av ei bu eller et stativ. Men da må bua eller stativet tilfredsstille kravene til "framsetting" (se over) for at dunkene skal bli tømt.

I tillegg må:

  • Bua se ut som en typisk dunkbu (ikke i garasjer, uthus eller lignende).
  • Konstruksjonen stå på vegnivå med fast grunn foran åpning slik at løfting av dunk er unødvendig.
  • Bua være åpen der dunkene skal ut, åpning helst vendt mot vegen
  • Dunkene stå med fronten vendt innover (handtaket mot åpningen

 

Overfylling av dunker

Dunkene må ikke overfylles. Det vil si at lokket skal gå igjen, og vekten skal ikke overstige 30 kg i 140 l dunk.

Avfallet skal ikke være pakket fastere enn at dunk kan tømmes uten problemer. Abonnenten er ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast i dunken.

Restavfall utover det som får plass i dunken, kan leveres til miljøstasjonene eller sammen med dunken i ekstrasekk, merket med oblat som selges på servicekontoret. Ekstrasekker skal knyttes tett igjen.

Papp og papir kan settes fram sammen med papirdunk såfremt det er flatlagt i pappeske(r) og tørt. Hvis det er blitt fuktig (betydelig) før det blir henta, blir det ikke tatt med. Da må det leveres som restavfall.

 

Sorter avfallet ditt!

Vi minner om mulighetene for kildesortering av plast-, glass- og metallembalasje som middel for å redusere restavfallsmengden.

Bytte søppeldunk?

Ta kontakt med oss dersom du har behov for ny dunk eller ønsker å skifte størrelse på søppeldunken. 

 

Hva koster det å bytte søppeldunk?

Du får ny avfallsbeholder uten ekstra kostnad hvis den har gått i stykker eller er borte.

Endrer du størrelsen på beholdere er dette også gratis, men det vil påvirke renovasjonsgebyret. 

Priser og abonnement