Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne

Aure voksenopplæring (AVOKS) tilbyr grunnskole for voksne og spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringsloven.

Grunnskole for voksne

Eksamensrettet grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslovens §4A-1.  

Her kan du lese mer om grunnskoleopplæring

 

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens § 4A -2. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Her kan du lese mer om spesialundervisning for voksne

 

Mer informasjon?

Ta kontakt med skolen dersom du ønsker mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole eller spesialundervisning.

AVOKS holder til i Aurdalsvegen 69 i Aure sentrum.

 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema klage

Kontaktinformasjon

Angelina Nordgård
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste
E-post
Telefon 71 64 76 37
Eva Berg
Enhetsleder skole og integrering
E-post
Telefon 71 64 74 70

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure