Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Aure kommune gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere som har rett til slik opplæring. 

Innvandrere uten rett til gratis opplæring, må søke om plass og de må betale for undervisningen og bøker   -prisliste SFO, voksenopplæring og barnehage (PDF, 91 kB))

Denne undervisningen foregår i en fådelt klasse.

Hvem har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap? (PDF, 91 kB) 

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema klage

Kontaktinformasjon

Angelina Nordgård
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste
E-post
Telefon 71 64 76 37
Mobil 974 10 157

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure