Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale.

Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at du har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom du ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må du betale selv.

Plikt betyr at du må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere. 

 

Har du rett og plikt til opplæring?

Om du er mellom 16 og 67 år har du rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold i Norge etter følgende kriterier;

  • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38) dersom tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • med begrensning som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)   
  • med begrensning som medlem av barnefamilie i påvente av dokumentert identitet etter førstegangs fornyelse (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)
  • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

 

Vær oppmerksom på

Har du fått oppholdsrett etter EØS-regelverket  har du ikke rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det stilles imidlertid krav til at du har kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget norsk statsborgerskap.

 

Søk plass


Søk om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.