Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor voksenopplæringen 912 49 037
Rådgiver 974 10 157
Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Inspektør voksenopplæring 912 49 037