Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger. Flyktningekonsulent. 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Rektor ved Aure voksenopplæring 912 49 037
Flyktningkonsulent 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.