Ansattoversikt


Skole og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 71 64 76 36
Lærer
Lærer 71 64 76 36
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157
Lærer voksenopplæringen
Lærer 71 64 76 36
Logoped/spesialpedagog
Logoped/spesialpedagog 71 64 76 38
Lærer voksenopplæringen
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37