Ansattoversikt


Tustna barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Tustna barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 47 826

Tustna barne- og ungdomsskole: 975282236

941 47 857
Fagarbeider
Lærer
Vikar
Undervisningsinspektør, Tustna barne- og ungdomsskole 958 70 251
Vikar
Rådgiver/Lærer, Tustna barne- og ungdomsskole
Assistent
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 977 38 300
Lærer
Vikar
Vikar
Assistent
Lærer
Sekretær/Fagarbeider 941 47 924
Lærer, IKT-ansvarlig 922 94 105
Lærer, kulturskolelærer
SFO-leder, assistent
Lærer
Lærer
Assistent/tolk
Lærer
Lærer
Renholder
Vikar
Renholder (Ute i permisjon)
Renholder
Assistent
Lærer, kulturskolelærer
Vaktmester 482 37 487
Vikar
Lærer
Fagarbeider
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer/Uteskole