Tustna barne- og ungdomsskole

Tustna barne- og ungdomsskole (TBUS) er en 1 - 10-skole med ca. 80 elever. 

Kulturskolen har også en avdeling ved skolen. Undervisning foregår på onsdager etter skoletid.

Målformen ved skolen er bokmål.

Om skolen

Tustna barne- og ungdomsskole ligger naturskjønt til i gangavstand til Tømmervåg fergekai, og til flere veletablerte boligområder/ byggefelt, samt nærbuttikk i umiddelbar nærhet.

Fra Tømmervåg er det en spektakulær fergetur på ca 20-25 minutter til Kristiansund, som er regionsenter for Nordmøre med de fasiliteter en trenger i en by, med et rikt kulturliv og servicetilbud. Her er det videregående skoler, fagskole og avdeling med høgskole, samt sykehus, trafikknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter; bussforbindelser, hurtigbåtforbindelser og hurtigruteanløp både på nord og sør. Kristiansund lufthavn, Kvernberget, ligger like ved fergeleiet på Seivika, og er snarveien ut i verden.Tustna barne- og ungdomsskole ble bygget i 1960 og har etter den tid blitt utvidet med påbygg flere ganger. Skolen har idrettshall med svømmehall på skoleområdet. Skolens uteområde har huskestativer, ballbinge, håndballbane, sandvolleyballbane samt en  basketballbane.  Uteområdet innbyr til lek og undervisning i naturen, og skolen har et flott skogsområde med turstier og skogsveier. Det er også kort avstand til både fjell og fjære.

TBUS har egen hjemmeside

Her finner du informasjon for elever og foresatte ved skolen.

Tustna barne- og ungdomsskole

Ansatte ved skolen

Oversikt over ansatte Tustna barne- og ungdomsskole

Skolens visjon

Skolens pedagogiske plattform bygger på visjonen om

Et skolemiljø som legger til rette for læring, trivsel og medansvar for alle.

Skolens satsingsområder

Skolens satsingsområder er:
Læringsløype 2022-2024: Læringsmiljø.
IKT – Office 365 som verktøy på 5.-10. trinn.
Inkluderende læringsmiljø, forebygging av mobbing.
Kollegalæring og kollegaveiledning. 

Tustna barne- og ungdomsskole har jobbet med skolebasert kompetanseutvikling i flere år, og har blant flere tiltak, deltatt i utdanningsdirektoratet sine satsinger på: «Ungdomstrinn i Utvikling», strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure «Kompetanse for kvalitet», prosjektet «Læringsglede» for implementering av arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Arbeid mot mobbing har alltid høy prioritet, og for et godt skolemiljø. Skolen vektlegger kunnskap og læring, og har høy kompetanse på spesialundervisning.

Aktiviteter ved skolen

Skolen satser også på å utvikle elevenes fysiske ferdigheter gjennom idrettsdager, skidager, aktivitetsdager og turer, samt at vi tilbyr et meget populært valgfag, "Fysisk aktivitet og helse". På 8. trinn er det lagt inn vinterleirskole. Målet er å fremme gleden ved fysisk aktivitet, som igjen vil fremme læring, og at interessen for fysisk aktivitet vil fortsette også utover skoletiden her. TBUS tilbyr også valgfaget "Produksjon for scene". Elevene kan også  velge 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, for skoleåret 22/23 - tysk.

Tustna barne- og ungdomsskole legger også stor vekt på å styrke lokal tilhørighet gjennom ulike prosjekter med lokal forankring; lokalhistorie, lokale mattradisjoner med mer. Tilhørighet til stedet fører til at flere unge kommer tilbake for å etablere seg her, og bidra til vekst i regionen.

Skolefritidsordning og leksehjelp

  • Skolefritidsordning (SFO) som er åpen før og etter skoletid 
  • Mob.: 469 24 74

Søk om skolefritidsordning og leksehjelp her 

 

Kontaktinformasjon

Gunn Sjøli Dromnes
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Mobil 97 73 83 00
Organisasjonsnummer

Tustna barne- og ungdomsskole: 975282236

Adresse

Postadresse: Aure kommune
                     Postboks 33
                     6689 Aure

Besøksadresse: Skulvegen 11, 6590 Tustna