Tustna barne- og ungdomsskole

Tustna barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever på 1.-10.trinn. 

Fra og med skoleåret 20/21, blir alle elever på Tustna (1.-10.) samlet på Tømmervåg (TBUS).

Kulturskolen har også en avdeling ved skolen. Undervisning foregår på onsdager etter skoletid.

Målformen ved skolen er bokmål.

Om skolen

Tustna barne- og ungdomsskole ligger naturskjønt til i gangavstand til Tømmervåg fergekai, og til flere veletablerte boligområder/ byggefelt i umiddelbar nærhet.

Fra Tømmervåg er det en spektakulær fergetur på ca 20-25 minutter til Kristiansund, som er regionsenter for Nordmøre med de fasiliteter en trenger i en by, med et rikt kulturliv og servicetilbud. Her er det videregående skoler, fagskole og avdeling med høgskole, samt sykehus, trafikknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter; bussforbindelser, hurtigbåtforbindelser og hurtigruteanløp både på nord og sør. Kristiansund lufthavn, Kvernberget, ligger like ved fergeleiet på Seivika, og er snarveien ut i verden.

Tustna barne- og ungdomsskole ble bygget i 1960 og har etter den tid blitt utvidet med påbygg flere ganger. Skolen har idrettshall med svømmehall på skoleområdet. Skolens uteområde har huskestativer, ballbinge, håndballbane, sandvolleyballbane, basketballbane, samt en mindre fotballbane. Uteområdet innbyr til lek og undervisning i naturen, og skolen har et flott skogsområde med turstier og skogsveier. Det er også kort avstand til både fjell og fjære.

 

TBUS har egen hjemmeside

Her finner du informasjon for elever, foresatte og ansatte ved skolen.

Tustna barne- og ungdomsskole

 

Ansatte ved skolen

Oversikt over ansatte Tustna barne og ungdomsskole

 

Skolens visjon

Skolens pedagogiske plattform bygger på visjonen om

Et skolemiljø som legger til rette for læring, trivsel og medansvar for alle.

 

Skolens satsingsområder

Tustna barne- og ungdomsskole har jobbet med skolebasert kompetanseutvikling i flere år, og har blant flere tiltak, deltatt i utdanningsdirektoratet sine satsinger på: «Ungdomstrinn i Utvikling», strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure «Kompetanse for kvalitet», prosjektet «Læringsglede» for implementering av arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Arbeid mot mobbing har alltid høy prioritet, og for et godt skolemiljø. Skolen vektlegger kunnskap og læring, og har svært høy kompetanse på spesialundervisning.

 

Aktiviteter ved skolen

Skolen satser også på å utvikle elevenes fysiske ferdigheter gjennom idrettsdager, skidager, aktivitetsdager og turer, samt at vi tilbyr et meget populært valgfag, Fysisk aktivitet og helse. På 8. trinn er det lagt inn vinterleirskole. Målet er å fremme gleden ved fysisk aktivitet, som igjen vil fremme læring, og at interessen for fysisk aktivitet vil fortsette også utover skoletiden her. Det samme gjelder for andre praktisk-estetiske fag, der vi også tilbyr valgfaget «Sal og Scene», med musikkompetanse på et meget høyt nivå. Dette er holdningsskapende aktiviteter som styrker samhold og toleranse, og gir et godt skolemiljø. Skolen tilbyr også to valgmuligheter for 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, både spansk og tysk.

Tustna barne- og ungdomsskole legger også stor vekt på å styrke lokal tilhørighet gjennom ulike prosjekter med lokal forankring; lokalhistorie, lokale mattradisjoner med mer. Tilhørighet til stedet fører til at flere unge kommer tilbake for å etablere seg her, og bidra til vekst i regionen.

 

Skolefritidsordning

  • Skolefritidsordning (SFO) som er åpen før og etter skoletid.
  • SFO og leksehjelp blir fra høsten 2020 drevet fra "nye" TBUS på Tømmervåg.

Lenke til påmelding SFO og leksehjelp 2020/21

Kontaktinformasjon

Hugo Dahlheim
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 454 73 848

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure