Tustna barne- og ungdomsskole

Tustna barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever på 1.-10.trinn. 

Fra og med skoleåret 2020/2021, ble alle elever på Tustna samlet ved en enhet på Tømmervåg.

 

Kulturskolen har også en avdeling ved skolen. Undervisning foregår på onsdager etter skoletid.

Målformen ved skolen er bokmål.

 

Om skolen

Tustna barne- og ungdomsskole ligger naturskjønt til i gangavstand til Tømmervåg fergekai, og til flere veletablerte boligområder/ byggefelt i umiddelbar nærhet.

Fra Tømmervåg er det en spektakulær fergetur på ca 20-25 minutter til Kristiansund, som er regionsenter for Nordmøre med de fasiliteter en trenger i en by, med et rikt kulturliv og servicetilbud. Her er det videregående skoler, fagskole og avdeling med høgskole, samt sykehus, trafikknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter; bussforbindelser, hurtigbåtforbindelser og hurtigruteanløp både på nord og sør. Kristiansund lufthavn, Kvernberget, ligger like ved fergeleiet på Seivika, og er snarveien ut i verden.Tustna barne- og ungdomsskole ble bygget i 1960 og har etter den tid blitt utvidet med påbygg flere ganger. Skolen har idrettshall med svømmehall på skoleområdet. Skolens uteområde har huskestativer, ballbinge, håndballbane, sandvolleyballbane samt en  basketballbane.  Uteområdet innbyr til lek og undervisning i naturen, og skolen har et flott skogsområde med turstier og skogsveier. Det er også kort avstand til både fjell og fjære.

TBUS har egen hjemmeside

Her finner du informasjon for elever og foresatte ved skolen.

Tustna barne- og ungdomsskole

 

Ansatte ved skolen

Oversikt over ansatte Tustna barne- og ungdomsskole

 

Skolens visjon

Skolens pedagogiske plattform bygger på visjonen om

Et skolemiljø som legger til rette for læring, trivsel og medansvar for alle.

 

Skolens satsingsområder

Skolens satsingsområder er:
Læringsløypa språk/skriv.
IKT – Office 365 som verktøy på 5.-10. trinn.
Inkluderende læringsmiljø, forebygging av mobbing.
Kollegalæring og kollegaveiledning. 

Tustna barne- og ungdomsskole har jobbet med skolebasert kompetanseutvikling i flere år, og har blant flere tiltak, deltatt i utdanningsdirektoratet sine satsinger på: «Ungdomstrinn i Utvikling», strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure «Kompetanse for kvalitet», prosjektet «Læringsglede» for implementering av arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Arbeid mot mobbing har alltid høy prioritet, og for et godt skolemiljø. Skolen vektlegger kunnskap og læring, og har svært høy kompetanse på spesialundervisning.

 

Aktiviteter ved skolen

Skolen satser også på å utvikle elevenes fysiske ferdigheter gjennom idrettsdager, skidager, aktivitetsdager og turer, samt at vi tilbyr et meget populært valgfag, Fysisk aktivitet og helse. På 8. trinn er det lagt inn vinterleirskole. Målet er å fremme gleden ved fysisk aktivitet, som igjen vil fremme læring, og at interessen for fysisk aktivitet vil fortsette også utover skoletiden her. TBUS tilbyr også valgfaget trafikk (9. og 10 kl.). Elevene kan også  velge 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, for skoleåret 21/22 - tysk.

Tustna barne- og ungdomsskole legger også stor vekt på å styrke lokal tilhørighet gjennom ulike prosjekter med lokal forankring; lokalhistorie, lokale mattradisjoner med mer. Tilhørighet til stedet fører til at flere unge kommer tilbake for å etablere seg her, og bidra til vekst i regionen.

 

Skolefritidsordning

  • Skolefritidsordning (SFO) som er åpen før og etter skoletid.
  • SFO og leksehjelp er fra høsten 2020 drevet fra "nye" TBUS på Tømmervåg.
  • Mob.: 469 24 745

Lenke til påmelding SFO og leksehjelp 2021/22

Kontaktinformasjon

Line Solbak
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 976 86 694
Organisasjonsnummer

Tustna barne- og ungdomsskole: 975282236

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure