Sør-Tustna skole

Sør-Tustna skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever på 5.-10.trinn. Skoleåret 2019/20 er det til sammen 66 elever ved skolen.

Fra og med skoleåret 20/21, blir alle elever på Tustna (1.-10.) samlet på Tømmervåg (TBUS).

Målformen ved skolen er bokmål.

Om skolen

Sør-Tustna skole ligger naturskjønt til i gangavstand til Tømmervåg fergekai, og til flere veletablerte boligområder/ byggefelt i umiddelbar nærhet.

Fra Tømmervåg er det en spektakulær fergetur på ca 20-25 minutter til Kristiansund, som er regionsenter for Nordmøre med de fasiliteter en trenger i en by, med et rikt kulturliv og servicetilbud. Her er det videregående skoler, fagskole og avdeling med høgskole, samt sykehus, trafikknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter; bussforbindelser, hurtigbåtforbindelser og hurtigruteanløp både på nord og sør. Kristiansund lufthavn, Kvernberget, ligger like ved fergeleiet på Seivika, og er snarveien ut i verden.

Sør-Tustna skole ble bygget i 1960 og har etter den tid blitt utvidet med påbygg flere ganger. Skolen har idrettshall med svømmehall på skoleområdet. Skolens uteområde har huskestativer, ballbinge, håndballbane, sandvolleyballbane, basketballbane, samt en mindre fotballbane. Uteområdet innbyr til lek og undervisning i naturen, og skolen har et flott skogsområde med turstier og skogsveier. Det er også kort avstand til både fjell og fjære.

 

Leira og Sør-Tustna skole har egen hjemmeside

Her finner du informasjon for elever, foresatte og ansatte ved skolene.

Leira og Sør-Tustna barne- og ungdomsskole

 

Ansatte ved skolen

Oversikt over ansatte ved Sør-Tustna skole

 

Skolens visjon

Skolens pedagogiske plattform bygger på visjonen om

Et skolemiljø som legger til rette for læring, trivsel og medansvar for alle.

 

Skolens satsingsområder

Sør-Tustna skole har jobbet med skolebasert kompetanseutvikling i flere år, og har blant flere tiltak, deltatt i utdanningsdirektoratet sine satsinger på: «Ungdomstrinn i Utvikling», strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure «Kompetanse for kvalitet», prosjektet «Læringsglede» for implementering av arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Arbeid mot mobbing har alltid høy prioritet, og for et godt skolemiljø. Skolen vektlegger kunnskap og læring, og har svært høy kompetanse på spesialundervisning.

 

Aktiviteter ved skolen

Skolen satser også på å utvikle elevenes fysiske ferdigheter gjennom idrettsdager, skidager, aktivitetsdager og turer, samt at vi tilbyr et meget populært valgfag, Fysisk aktivitet og helse. På 8. trinn er det lagt inn vinterleirskole. Målet er å fremme gleden ved fysisk aktivitet, som igjen vil fremme læring, og at interessen for fysisk aktivitet vil fortsette også utover skoletiden her. Det samme gjelder for andre praktisk-estetiske fag, der vi også tilbyr valgfaget «Sal og Scene», med musikkompetanse på et meget høyt nivå. Dette er holdningsskapende aktiviteter som styrker samhold og toleranse, og gir et godt skolemiljø. Skolen tilbyr også to valgmuligheter for 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, både spansk og tysk.

Sør-Tustna skole legger også stor vekt på å styrke lokal tilhørighet gjennom ulike prosjekter med lokal forankring; lokalhistorie, lokale mattradisjoner med mer. Tilhørighet til stedet fører til at flere unge kommer tilbake for å etablere seg her, og bidra til vekst i regionen.

Kontaktinformasjon

Hugo Dahlheim
Rektor Sør-Tustna og Leira skole
E-post
Telefon 71 52 26 43

 På Leira skole  tirsdag og torsdag: Telefon 71522630

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure