Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Nordlandet skole

Ansatte i avdelingen Nordlandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Nordlandet skole: 997183770

Kontaktlærar 958 66 062
Barne- og ungdomsarbeider skole/sfo 481 88 671

Kulturskolelærer

Kontaktlærar 477 46 931
Assistent 979 84 366
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Adjunkt 918 45 881
Assistent, skole/SFO 481 88 671