Aure barne- og ungdomsskole

Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) er en 1 - 10 skole med ca 250 elever; 150 elever på barnetrinnet og ca 100 elever på ungdomstrinnet.

Om skolen

Målformen ved skolen er bokmål. 

ABUS ligger i kommunesenteret i Aure kommune og skolekretsen er store deler av gamle Aure kommune.

Abus har flere bygg med ulik alder, men alle skolebygga er renovert og framstår som funksjonelle og gode undervisningslokaler. Barneskolen og ungdomsskolen er lokalisert i to ulike avdelinger med felles kontoravdeling. 

Skolen er  bygd sammen med Aure Arena, der skolen har undervisning i kultursal, idrettshall med klatrevegg, svømmebasseng og et sentralbaneanlegg med internasjonale mål på friidrettsbane og kunstgressbane for fotball.

Vi har et fint og variert uteområde både på barneskolen og ungdomsskolen med kort vei til fine turområder like i nærheten. Elevene våre får også benytte kunstgressbanen i friminuttene. 

 

Skoletider 2022/2023

Skoletider ABUS
ABUS 1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn
Mandag 8.50-13.25 8.50-14.35 8.50-14.35
Tirsdag 8.50-13.25 8.50-14.35 8.50-14.35
Onsdag 8.50-13.25 8.50-14.35 8.50-14.35
Torsdag 8.50-13.25 8.50-13.25 8.50-13.25
Fredag 8.50-13.25 8.50-13.25 8.50-13.25
timer á 45 minutt/uke 25 timer/uke 29 timer/uke 30 timer/uke

 

Skoleskyss

Skysstider skoleåret 2022/2023
Trinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
5.-7. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30
8.-10. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30

 

Skolefritidsordning, leksehjelp og minogrupper

  • Skolen har ei skolefritidsordning (SFO)  for 1.- 4.kl som er åpen før og etter skoletid. 
  • Leksehjelptilbud 
  • Minogrupper: Abus har innføringsgrupper med intensiv norskopplæring for fremmedspråklige elever. Her får de ekstra norskopplæring i tillegg til at de hører til i faste klassegrupper.

 

Ansatte 

Oversikt  ansatte ved Aure barne- og ungdomsskole

 

Satsingsområde, motto og aktiviteter

Abus har jobba med skolebasert kompetanseutvikling over flere år. Vi har blant annet deltatt på utdanningsdirektoratet sine satsinger: "Ungdomstrinn i Utvikling" og "Vurdering for Læring".

Skolens motto er TTT - Trivsel Trygghet og Tilhørighet. TTT er grunnleggende behov som må være på plass for å kunne lære. Når ein trives, er trygg og hører til på skolen så er grunnlaget for å nå kompetansemåla i faga lagt for å oppnå en god faglig og sosial utvikling. Skolen legger vekt på aktiviteter som gjør elevene sitt læringsmiljø godt.

Vi har flere aktivitetsdager på tvers av klassetrinna. For eksempel felles skogdager, idrettsdager og flere kulturarrangement som elever og lærere produserer selv. Det er viktig å føle at en går på samme skole og utvikle en felles identitet.