Aure barne- og ungdomsskole

Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) er ein 1 - 10 skole med ca 250 elevar; 150 elevar på barnetrinnet og ca 100 elevar på ungdomstrinnet.

  

 

Om skolen

Målforma ved skolen er nynorsk.

ABUS ligg i kommunesenteret i Aure kommune og skolekretsen er store delar av den gamle Aure kommune.

Abus har fleire bygg med ulik alder, men alle skolebygga er renovert og framstår som funksjonelle og gode undervisningslokale. Barneskolen og ungdomsskolen er lokalisert i to ulike avdelingar med felles kontoravdeling. 

Skolen er  bygd saman med Aure Arena, der skolen har undervisning i kultursal, idrettshall med klatrevegg, svømmebasseng og eit sentralbaneanlegg med internasjonale mål på friidrettsbane og kunstgrasbane for fotball.

Vi har eit fint og variert uteområde både på barneskolen og ungdomsskolen med kort veg til fine turområde like i nærleiken. Elevane våre får også nytte kunstgrasbanen i friminutta.

 

Skoletider ABUS

NB! Det blir endringar i skoletider og skoleskyssen frå skoleåret 2021/2022.

 

Skoleskyss skoleåret 2021/2022

Skyssavdelingen i Møre og Romsdal fylke har kutta ned talet på heimkjøringar frå Abus frå 10 til 8 for skoleåret 21/22. Det vil si at vi må legge om undervisningstida for dei ulike trinna.

Frå skoleåret 22/23 blir det berre 7 heimkjøringar om ikkje Aure kommune eller fylkeskommunen endrar vedtak.

Vi ønsker å skjerme dei minste mest mulig for å unngå å få lange dagar. Derfor har vi etter vurdering bestemt at alle skal starte 8.50 (5 min tidlegare) og dei største får litt redusert pausetid i skoledagen. Dette gjer at vi oppfyller kravet til undervisningstid ut i frå utdanningsdirektoratet sine reglar.

Skysstider skoleåret 2021/2022

Skysstider skoleåret 2021/2022
Trinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
5.-7. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30
8.-10. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30

 

Undervisningstider skoleåret 2021/2022

Undervisningstider ABUS 2021/2022
Trinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25
5.-7. 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25
8.-10. 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25

 

SFO

Frivillig tilbod for 1.-4.trinn: Søk plass innan 20.april for skoleåret 21/22.

Skjema finn du på Skolefritidsordning (SFO) - Aure kommune

Leksehjelp: 13.30 – 14.30 måndag og tysdag, gratis.

SFO: opningstid 6.45 – 8.45 og 13.30 – 16.30 alle dagar, foreldrebetaling.

 

Skoletider 2020/2021

Skoletider ABUS
ABUS 1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn
Måndag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Tysdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Onsdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Torsdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Fredag 8.55–13.25 8.55-13.25 8.55-14.35
timer á 45 minutt/veke 25 timer/veke 29 timer/veke 30 timer/veke

 

Skoleskyss

Det er to gangar med heimkjøyring kvar dag; Klokka 13.30 og klokka 14.40.

 

 

Skolefritidsordning, leksehjelp og minogrupper

  • Skolen har ei skolefritidsordning (SFO) for 1.- 4.kl som er open før og etter skoletid. 
  • Leksehjelptilbod 
  • Minogrupper: Abus har innføringsgrupper med intensiv norskopplæring for framandspråklege elevar. Her får dei ekstra norskopplæring i tillegg til at dei høyrer til i faste klassegrupper.

 

Ansatte 

Oversikt  ansatte ved Aure barne- og ungdomsskole

 

Skoleavis

Les siste utgave av skoleavisa vår

Satsingsområde, motto og aktiviteter

Abus har jobba med skolebasert kompetanseutvikling over fleire år. Vi har m.a. delteke på utdanningsdirektoratet sine satsingar: "Ungdomstrinn i Utvikling" og "Vurdering for Læring".

Skolens motto er TTT - Trivsel Tryggheit og Tilhørigheit. TTT er grunnleggande behov som må vere på plass for å kunne lære. Når ein trivest, er trygg og høyrer til på skolen så er grunnlaget for å nå kompetansemåla i faga lagt for å oppnå ei god fagleg og sosial utvikling. Skolen legg vekt på aktivitetar som gjer elevane sitt læringsmiljø godt.

Vi har fleire aktivitetsdagar på tvers av klassetrinna. Til dømes felles skogdagar, idrettsdagar og fleire kulturarrangement som elevar og lærarar produserer sjølv. Det er viktig å føle at ein går på samme skole og utvikle ein felles identitet.

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 480 74 603
Organisasjonsnummer

Aure barne- og ungdomsskole: 975283755

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure