Aure barne- og ungdomsskole

Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) er en 1 - 10 skole med ca 250 elever; 150 elever på barnetrinnet og ca 100 elever på ungdomstrinnet.

  

 

Om skolen

Målformen ved skolen er bokmål. 

ABUS ligger i kommunesenteret i Aure kommune og skolekretsen er store deler av gamle Aure kommune.

Abus har flere bygg med ulik alder, men alle skolebygga er renovert og framstår som funksjonelle og gode undervisningslokaler. Barneskolen og ungdomsskolen er lokalisert i to ulike avdelinger med felles kontoravdeling. 

Skolen er  bygd sammen med Aure Arena, der skolen har undervisning i kultursal, idrettshall med klatrevegg, svømmebasseng og et sentralbaneanlegg med internasjonale mål på friidrettsbane og kunstgressbane for fotball.

Vi har et fint og variert uteområde både på barneskolen og ungdomsskolen med kort vei til fine turområder like i nærheten. Elevene våre får også benytte kunstgressbanen i friminuttene. 

 

Skoletider ABUS

 

 

Skoleskyss skoleåret 2021/2022

Skyssavdelingen i Møre og Romsdal fylke har kutta ned talet på heimkjøringar frå Abus frå 10 til 8 for skoleåret 21/22. Det vil si at vi må legge om undervisningstida for dei ulike trinna.

Frå skoleåret 22/23 blir det berre 7 heimkjøringar om ikkje Aure kommune eller fylkeskommunen endrar vedtak.

Vi ønsker å skjerme dei minste mest mulig for å unngå å få lange dagar. Derfor har vi etter vurdering bestemt at alle skal starte 8.50 (5 min tidlegare) og dei største får litt redusert pausetid i skoledagen. Dette gjer at vi oppfyller kravet til undervisningstid ut i frå utdanningsdirektoratet sine reglar.

Skysstider skoleåret 2021/2022

Skysstider skoleåret 2021/2022
Trinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
5.-7. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30
8.-10. 14.40 14.40 14.40 13.30 13.30

 

Undervisningstider skoleåret 2021/2022

Undervisningstider ABUS 2021/2022
Trinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25
5.-7. 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25
8.-10. 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 08.50 – 14.35 8.50 – 13.25 8.50 – 13.25

 

SFO

Frivillig tilbod for 1.-4.trinn: Søk plass innan 20.april for skoleåret 21/22.

Skjema finn du på Skolefritidsordning (SFO) - Aure kommune

Leksehjelp: 13.30 – 14.30 måndag og tysdag, gratis.

SFO: opningstid 6.45 – 8.45 og 13.30 – 16.30 alle dagar, foreldrebetaling.

 

Skoletider 2020/2021

Skoletider ABUS
ABUS 1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn
Mandag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Tirsdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Onsdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Torsdag 8.55–13.25 8.55-14.35 8.55-14.35
Fredag 8.55–13.25 8.55-13.25 8.55-14.35
timer á 45 minutt/uke 25 timer/uke 29 timer/uke 30 timer/uke

 

Skoleskyss

Det er to ganger med hjemkjøring hver dag; Klokka 13.30 og klokka 14.40.

 

 

Skolefritidsordning, leksehjelp og minogrupper

  • Skolen har ei skolefritidsordning (SFO) for 1.- 4.kl som er åpen før og etter skoletid. 
  • Leksehjelptilbud 
  • Minogrupper: Abus har innføringsgrupper med intensiv norskopplæring for fremmedspråklige elever. Her får de ekstra norskopplæring i tillegg til at de hører til i faste klassegrupper.

 

Ansatte 

Oversikt  ansatte ved Aure barne- og ungdomsskole

 

Les siste utgave av skoleavisa vår

Satsingsområde, motto og aktiviteter

Abus har jobba med skolebasert kompetanseutvikling over flere år. Vi har blant annet deltatt på utdanningsdirektoratet sine satsinger: "Ungdomstrinn i Utvikling" og "Vurdering for Læring".

Skolens motto er TTT - Trivsel Trygghet og Tilhørighet. TTT er grunnleggende behov som må være på plass for å kunne lære. Når ein trives, er trygg og hører til på skolen så er grunnlaget for å nå kompetansemåla i faga lagt for å oppnå en god faglig og sosial utvikling. Skolen legger vekt på aktiviteter som gjør elevene sitt læringsmiljø godt.

Vi har flere aktivitetsdager på tvers av klassetrinna. For eksempel felles skogdager, idrettsdager og flere kulturarrangement som elever og lærere produserer selv. Det er viktig å føle at en går på samme skole og utvikle en felles identitet.

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 480 74 603
Organisasjonsnummer

Aure barne- og ungdomsskole: 975283755

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure