Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er for deg som går i 1.-10. klasse og dine foreldre eller foresatte.

Vi i skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

 

Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal videreføre det arbeidet som startet på helsestasjonen.

  • Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist.
  • Helsesykepleier tilbyr faste konsultasjoner og vaksinasjon (PDF, 76 kB) på ulike klassetrinn.
  • Helsesykepleier tilbyr undervisning om seksuell helse og prevensjon. 

 

Helse, trivsel og sikkerhet

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med ansatte på skolen, elever og foreldre skape en helsefremmende skole med vekt på helse, trivsel og sikkerhet.

 

Her kan du også finne hjelp

Av og til  - jobber for godt alkovett

Unge pårørende - for barn og unge som er pårørende

Alarmtelefonen - 116111 - Alarmetelefonen for barn og unge

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Engdal Vean
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon
E-post
Telefon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS.

Turid Gjerstad
Helsesykepleier
E-post
Telefon 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure