Søk redusert foreldrebetaling SFO for 1. - 4. trinn

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du sende inn søknadsskjema. Det må søkes hvert skoleår. Ordningen gjelder for elever på 1.-4.trinn. 


   

Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022 er 1. september. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer etter 1. september vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Søkes det etter 1.september gjelder vedtaket fra første utsendte faktura etter mottatt søknad og ut skoleåret.

 

Vedlegg til søknaden

Skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Den er dokumentasjon på at du har krav på redusert foreldrebetaling.

Hvis du har skattepliktig kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga skal disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Søker kan legge fram annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.


                      
Søk om redusert foreldrebetaling for SFO 

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1. -  4. trinn

  • Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.- 4. trinn.
  • Prisen for en helplass i SFO er 2400. Det vil si at om familien samlet tjener kr 400.000, eller mindre i året har dere krav på redusert betaling.
  • Det betales for 10 måneder per år, med juli og august som betalingsfri måneder.
  • Betaling for kost kommer i tillegg

Kontaktinformasjon

Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure