Priser SFO

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2400
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1700
Dagsats 350
Timesats 140
Kostpenger for helplass, per måned 220
Kostpenger for halvplass, per måned 160
Kostpenger for dagsats 62
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 1000