Priser SFO

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2300
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1650
Dagsats 330
Timesats 130
Kostpenger for helplass, per måned 220
Kostpenger for halvplass, per måned 160
Kostpenger for dagsats 62
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 980