Priser SFO

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2200
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1600
Dagsats 320
Timesats 120
Kostpenger for helplass, per måned 210
Kostpenger for halvplass, per måned 155
Kostpenger for dagsats 60
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 950