Leksehjelp

 

Hvem har rett til leksehjelp

Elever på 1. - 4. årstrinn har rett til leksehjelp.

 

Om leksehjelp

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke på 1.- 4. årstrinn
  • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Tidspunkt ved den enkelte skole

 

Åpningstider leksehjelp
Abus Leira Nordlandet Straumsvik
1.-2. trinn.: Mandag og tirsdag: klokka 13.30-14.30 Mandag klokka 13.30 - 14.15 Tirsdag klokka 13.00 - 14.00 Tirsdag klokka 13.15 - 14.00
3. og 4. trinn: Mandag og tirsdag: klokka 13.30-14.30 Onsdag klokka 13.15 - 14.15 Torsdag klokka 13.00 - 14.00 Onsdag og torsdag klokka 14.00 - 14.50

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 64 74 81
Mobil 480 74 603
Gunn Sjøli Dromnes
Rektor Nordlandet skole
E-post
Telefon 71 64 76 75
Åsta Andreassen
Lærar
E-post
Telefon 71 64 76 71

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure