Leksehjelp

 

Hvem har rett til leksehjelp

Elever på 1. - 4. årstrinn har rett til leksehjelp.

 

Om leksehjelp

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke på 1.- 4. årstrinn
  • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Tidspunkt ved den enkelte skole

 

Åpningstider leksehjelp
Abus Tbus Nordlandet
1.-2. trinn.: Mandag og tirsdag: klokka 13.30-14.30 1.-4. trinn: Mandag: Kl. 13.45-14.30 Tirsdag klokka 13.00 - 14.00
3. og 4. trinn: Mandag og tirsdag: klokka 13.30-14.30 1. -4. trinn: Torsdag: Kl. 13.45-14.30 Torsdag klokka 13.00 - 14.00

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 480 74 603
Gunn Sjøli Dromnes
Rektor Nordlandet skole
E-post
Telefon 977 38 300

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure