Søk om SFO

Det er nå klart for å søke om ordinær SFO for skoleåret 2022-23 og sommer-SFO for sommeren 2022. 

Søknadsfrister for alle tilbudene er:  22.april 2022.

 

SFO-tilbud

Aure kommune tilbyr disse plassene i SFO: 

  • Deltplass 1.trinn: Til og med 12 timer/uka *
  • Halvplass:  Til og med 17 timer/uka. 
  • Helplass: Over 17 timer/uka. 

*Gratis SFO 12 timer/uka er et nytt tilbud som ligger inne i statsbudsjettet for 2022 og som nå er ute på høring.  Elever på 1.trinn kan også velge halv- eller  helplass, og få fratrekt 12 timer/uka på foreldrebetalinga.
Tilbudet forutsetter politisk vedtak i Stortinget. 

Hvordan søker du?

Lenker til søknadsskjema finner du nederst i artikkelen. For å gjøre det litt enklere for deg har hver skole sine egne skjema for leksehjelp og Sommer-SFO.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

 

Kontaktinformasjon

Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure